Aanmelden voor een cursus

Om bij ons een cursus te kunnen volgen moet u lid zijn van de KCFriesland.Onder het kopje lidmaatschap en het kopje voorwaarden kunt u lezen wat het lidmaatschap inhoud.Door het vakje "ik wordt lid" aan te vinken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Lidmaatschap

De cursus van uw keuze

Uw naam *

Uw email adres *

Uw telefoon nummer *

uw adres en woonplaats *

De naam, geboorte datum, geslacht en ras van uw hond

Kies hier uw betalingwijze 

Let op: u dient zich wel voor elke cursus opnieuw in te schrijven ook als u een combi kaart heeft.U kunt dan in het veld opmerkingen eventueel vermelden dat u een combikaart of seizoenskaart heeft.

Uw voorkeursdag(en) van training en opmerkingen:

Bij inschrijving gaat u akkoord met het onderstaande

* Uw toestemming

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan KYNOLOGENCLUB FRIESLAND, Postbus 1050, 8900 CB, te Leeuwarden, Nederland met incassant ID NL96ZZZ40003240000 eenmalig het cursusbedrag, onder vermelding van kenmerk KCF8900 en/of lidmaatschapsgeld van uw rekening af te schrijven (bankgegevens worden via mail uitgewisseld). Het lesgeld zal rond drie weken na inschrijving van uw rekening worden afgeschreven. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij of zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn of haar giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. Prijswijzigingen voorbehouden.

 


Overige informatie en voorwaarden 


Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden/reglementen. Deze voorwaarden staan beschreven op de website; www.kcfriesland.nl en zijn aanwezig in het clubgebouw. 

Privacy verklaring


U geeft hierbij toestemming dat Kynologenclub Friesland onder vermelding van kvk nummer 40000324 gevestigd te Leeuwarden, mijn persoonsgegevens zoals ingevuld op dit formulier mag opslaan in haar ledenadministratiesysteem. De vereniging zal mijn gegevens alleen delen met de Raad van Beheer. Mijn gegevens worden bewaard tot de vervaldatum van mijn lidmaatschap. Mijn gegevens worden beveiligd door middel van firewall, gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft ten aller tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Tevens heeft u recht op het intrekkingen van deze machtiging. U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@kcfriesland.nl

Prijswijzigingen voorbehouden.  

AANMELDEN

CURSUS

DAAROM

KIEST U VOOR ONS

logo_lid-van-rvb_horizontaal_rgb_basis.j

  • Groot cursusaanbod 

  • Kwaliteit is onze kracht

  • Unieke puppycursus

  • Alleen gediplomeerde instructeurs

  • Betalen in termijnen mogelijk

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
Banner - Wij staan achter Prins Hond .pn